Källa: Wikimedia / Jeroen Komen

Infracontrol har i samarbete med Trafiksystem Väst AB fått i uppdrag av Trafikverket att uppgradera trafikstyrningssystemet för Högakustenbron. Systemet består av ett antal trafikinformationsskyltar som  styrs av ett lokalt system vilket i sin tur ansluts till Trafikverkets centrala system. Det gör det möjligt för trafikledarna att snabbt och säkert kunna leda om trafiken vid förhållanden som påverkar trafik-säkerheten som till exempel hård vind, dåligt väglag eller vägarbeten.

Björn Dramsvik, projektledare inom ITS på Trafiksystem Väst AB, är glad över att man vann upphandlingen tillsammans med Infracontrol:

– Det är ett viktigt projekt för oss och systemet har en viktig funktion för trafiksäkerheten. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Infracontrol och känner oss trygga med deras långa erfarenhet av den här typen av system. Entreprenaden omfattar projektering, leverans, montage, provning, installation, driftsättning och dokumentation och allt ska vara i drift till våren 2018.

 

System för trafikomledning och trafikinformation

Björn Johansson som är projektledare på Infracontrol berättar hur det är tänkt att systemet ska fungera:

– I samband med hård vind ska trafik över Högakustenbron kunna ledas om via riksväg 90 och väg 332. Det sker genom ett automatiskt system som via en väderstation mäter vindstyrka och sedan kommunicerar ut budskap till trafikanterna.

Han berättar vidare att informationen till trafikanterna vid omledning meddelas med hjälp av tre dynamiska trafikinformationstavlor.

– Trafikinformationstavlorna ger alternativa budskap beroende på aktuella förhållanden. Trafikinformationstavlorna kan även användas för annan trafikinformation, till exempel information om pågående vägarbeten, olyckor, dåligt väglag och så vidare.

Infracontrols del av entreprenaden omfattar den lokala styrutrustningen vid Högakustenbron. Utöver det kommer man även att genomföra kompletteringar i Trafikverkets centrala system som möjliggör styrning och övervakning från Trafikverkets vägtrafikledningscentraler.

– Vi har väldigt lång erfarenhet av den här typen av trafikstyrningssystem, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Det här systemet kanske inte är så stort, men det är ändå mycket roligt att vi får vara med och genomföra projektet, eftersom det är väldigt betydelsefullt för trafiksäkerheten för alla de som färdas över Högakustenbron.

Ladda ner som PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment