infracontrol-spanien

Efter den lyckade lanseringen av Infracontrol Online i Portugal öppnar vi nu även ett dotterbolag i Spanien, med ett lokalt kontor i Madrid. Intresset från spanska kommuner är stort och ett tiotal kommuner väntas ansluta sig till molntjänsten de närmaste månaderna. Precis som i Sverige och Portugal vill man förenkla sin tekniska förvaltning och kvalitetssäkra sin service till medborgarna  genom enklare och effektivare hantering av felanmälningar, synpunkter och driftlarm.

Missael Lundqvist, som är International Managinig Director på Infracontrol, berättar att intresset har varit mycket stort från de spanska kommuner man hittills har träffat:

Det finns precis som i Portugal ett stort behov av att effektivisera och kvalitetssäkra olika verksamheter här, främst inom offentlig sektor. Infracontrol Online är en unik lösning som passar den spanska marknaden mycket väl, eftersom det är en väl beprövad tjänst just för detta, med mycket goda referenser i Portugal och Sverige.

 

Ett internationellt community

Infracontrols satsning på en internationell marknad har fått en bra start. Infracontrol Online används idag av drygt 100 kunder, varav ca 20 är portugisiska kommuner.

Satsningen i Portugal har varit ett viktigt steg i vår internationalisering, säger Johan Höglund, VD. Det handlade inledningsvis om att verifiera tjänstens funktioner och vår affärsmodell på en helt ny geografisk marknad. Sedan en tid tillbaka handlar det om att ta hand om de kunder vi fått, leverera i takt med en ökande efterfrågan och se till att vi återför erfarenheterna till vår utveckling av tjänsten och dess tillämpningar.

Han berättar att en av de största tillgångarna med internationaliseringen är att man genom Infracontrol Community nu bygger en gemenskap där kunskap och erfarenhet kan delas över alla gränser.

Den snabba utvecklingen inom IT och kommunikation underlättar internationaliseringen av tjänsten. Det gör att vi kan erbjuda vår tjänst i princip överallt. Men det viktigaste är förstås att dela all kunskap och alla erfarenheter om hur den skapar nytta mellan alla våra användare.

 

Picture1

Infracontrol Online används i Portugal precis på samma sätt som i Sverige. Nu finns tjänsten även på spanska, vilket öppnar nya möjligheter att nå ut på en ännu större marknad. Här en ärendevy från Torres Vedras.

Stora möjligheter i flera länder

Missael Lundqvist är International Managing Director och ansvarar för Infracontrols etablering i södra Europa. Han säger att företagets molntjänst kan göra mycket nytta i dessa länder:

Vi vet från våra erfarenheter i Sverige och Portugal att det finns ett stort behov av att få bättre kontroll över samhällets infrastruktur och dess grundläggande funktioner. Det finns förstås samma behov i andra länder, och med en molntjänst som vår finns det inga gränser för var i världen vi kan vara verksamma.

Han berättar att man nu fokuserar på Portugal och Spanien, men att även kommuner i Italien och Frankrike visat ett stort intresse.
 

Goda referenser i Portugal

Den kommun som var först med att ansluta sig till Infracontrol Online var Torres Vedras. Carlos Bernardes, Vice President, säger att erfarenheterna är mycket goda efter att man nu använt tjänsten i ungefär ett år:

De olika ärendena når snabbt och enkelt rätt person. Det betyder dels att de åtgärdas mycket snabbare, dels att vi kan lägga resurser på andra saker. Att ansluta tekniska driftlarm är en viktig möjlighet för framtiden, eftersom vi då kan upptäcka fel innan de hinner ställa till några problem.

En annan kommun som var tidig med att dra nytta av Infracontrol Online i sin verksamhet är Vila Pouca de Aguiar. Paulo Pimenta, stödfunktion till kommunens president, är mycket nöjd så här långt och säger att man har förbättrat sin service till medborgarna:

Det är enkelt för våra medborgare att lämna synpunkter och anmäla fel. Samtidigt får vi inom kommunen bättre kontroll och kan ge snabba och bra svar på frågor som kommer in. Infracontrol Online hjälper oss också att bevaka att alla åtgärder blir genomförda och kvalitetssäkrar på det sättet vår service till medborgarna.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar