Vattenfall Elanläggningar AB har tecknat ett avtal med Infracontrol som innebär att man ska använda Infracontrol Online för hantering av felanmälningar från 13 kommuner, avseende gatubelysning. Vattenfall äger och har hand om driften av belysningsanläggningarna, och nu kommer kommunerna enkelt att kunna anmäla fel och följa felavhjälpningen via Infracontrol Online. Införandet sker i februari och kommer att effektivisera drift- och underhållsarbetet och därmed förbättra servicen i kommunerna. 

Conny Andersson är affärsutvecklare på Vattenfall Elanläggningar AB och ser fram emot att på detta sätt kunna förenkla arbetet och förbättra samarbetet med de berörda kommunerna.

-Vi har ett behov av att hantera alla ärenden på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Infracontrol kommer att hjälpa oss att kunna planera och prioritera bättre så att vi kan ge den bästa möjliga servicen till våra kunder, säger Conny Andersson.

Kommunerna som omfattas av avtalet är inledningsvis Askersund, Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Norrtälje, Skinnskatteberg, Tierp, Valdemarsvik, Vingåker, Vårgårda, Åtvidaberg och Östhammar.
 

Lyser upp i 16 kommuner

Vattenfall Elanläggningar AB, som är en del av Vattenfallkoncernen, tillhandahåller flera produkter och tjänster. De utvecklar produkter och tjänster samt säljer och förvaltar dessa. Exempel på produkter är: Färdig Elanläggning där de äger och förvaltar stora transformator- och ställverksområden hos bl.a. gruvor och processindustrier, Kanalisation, där de tillhandahåller plats i Vattenfall Eldistributions nät, stolpar och master för t.ex. opto och antenner, Drifttjänster åt t.ex. vindkraftsparker med hjälp av deras driftcentral och Färdig belysning, där man tar ett totalansvar för belysningsanläggningar och tar hand om förvaltning, administration, drift och underhåll.

-Vi äger och driver belysningsanläggningar i 16 kommuner samt ett antal föreningar. Införandet av Infracontrol kommer att förenkla och effektivisera såväl det egna som våra entreprenörers arbete och rapportering, säger Conny Andersson som är affärsutvecklare på Vattenfall Elanläggningar AB

Han berättar att de 13 kommuner som omfattas av avtalet med Infracontrol enkelt kommer att kunna lämna felanmälningar och följa åtgärdandet via en egen inloggning till Infracontrol Online.

– Felanmälningar kommer idag in via telefon eller e-post från kommunernas belysningsansvariga, säger Conny Andersson. Kommunerna har olika ärendehanteringssystem och några saknar det helt. Nu kommer man att få en enhetlig och enkel hantering som underlättar det dagliga arbetet och ger tillgång till värdefull statistik.

På sikt kommer man även att ansluta automatiska driftlarm från belysningsanläggningar, säger Conny Andersson.
 

Kort om Infracontrol Online

Infracontrol Online är en unik molntjänst som ger full kontroll över samhällets infrastruktur. Hittills har drygt 130 anläggningsägare inom stat och kommun anslutit sig till tjänsten för att förenkla sin tekniska förvaltning.

Infracontrol Online kvalitetssäkrar drift- och underhållsarbetet så att servicen till invånare, företag och besökare kan förbättras. Molntjänsten etablerades 2003 och har varit i oavbruten drift sedan dess. Läs mer om Infracontrol Online

Ladda ner PDF

Lämna ett svar