Internet of Things, IoT, öppnar helt nya möjligheter inom alla områden, från hemelektronik till hälsovård. Samma sak gäller för samhällets infrastruktur som vi alla är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Städer behöver använda IoT för att få bättre kontroll, men för att få ut nyttan av den nya tekniken behövs en generell öppen plattform som är väl integrerad i verksamheten. Först då kan larm och mätvärden tas om hand och göra nytta över tid, som en naturlig del i stadens tekniska förvaltning.

Johan Höglund, VD för Infracontrol, säger att teknikutvecklingen går snabbt och ger helt nya möjligheter, men att det också kräver en långsiktig strategi för hur man ska få sin stad eller kommun att vara smart på riktigt:

– Med den nya tekniken kan strömsnåla, trådlösa och billiga sensorer användas för att få bättre koll på samhällets infrastruktur. Men samtidigt som möjligheterna blir större växer också utmaningen med att ta hand om all information. Dessutom finns många olika IoT-lösningar som också kommer att variera över tid. Många kommuner är dock väl förberedda för utvecklingen genom att vara anslutna till Infracontrol Online. Den är idag Sveriges mest använda Smart City-plattform som ger en helhetsbild av läget, bevakar att fel rättas till och samlar värdefulla beslutsunderlag för att skapa ett mer hållbart samhälle.

 

Ny teknik ger nya möjligheter – och nya utmaningar

I många städer och kommuner byggs nya typer av kommunikationsnätverk, så kallade LPWAN-nätverk. Det står för Low Power Wide Area Network och används för regionala, nationella eller globala nätverk. Nätverken byggs med olika teknik och av olika aktörer, men gemensamt för dem alla är att de ger nya och bättre  möjligheter att trådlöst skicka data till ett överordnat system. Jonas Bratt är Infracontrols specialist på IoT-lösningar:

– LPWAN innebär att sensorerna kan vara små och energisnåla. Det gör det möjligt att övervaka nästan vad som helst. Det kan vara vattennivåer, stulna saker, temperatur, öppna dörrar eller luckor, luft- eller vattenkvalitet, trafikflöden, hur växter mår och mycket, mycket mer.

En stor utmaning är dock enligt Jonas Bratt att det finns så många olika typer av nätverk, kommunikationslösningar, leverantörer, operatörer och affärsmodeller. Det ställer krav på att städer och kommuner har möjlighet att använda flera olika typer av lösningar över tid. Något som i sin tur kräver en överordnad generell plattform.
 

Stort behov av en Smart City-plattform

Oavsett vad som övervakas och hur det görs så behöver informationen tas om hand på ett enkelt och effektivt sätt, något som enkelt förbises vid inköp och installation av nätverk och sensorer. Enbart nya smarta IoT-lösningar räcker inte för att göra en stad smart, säger Jonas Bratt. För det behövs också något som tar hand om informationen och ser till att den kommer till nytta.

– Med nya möjligheter att mäta och upptäcka fel blir det ännu viktigare att hålla samman det hela så att man kan dra nytta av informationen i kommunens verksamhet, säger Jonas Bratt. Genom att ansluta sensorerna till Infracontrol får man full kontroll, från detektering av ett fel tills felet är åtgärdat, återställt och avrapporterat.

Han säger att det är därför kommuner måste ha en oberoende Smart City-plattform som Infracontrol Online, dit alla typer av sensorer kan anslutas oavsett leverantör, och som kan nås av både anläggningsägare, driftpersonal och externa entreprenörer.

 

 

Ladda ner PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment