Foto: Adobe Stock

Infracontrol är sedan i somras en del av Sitowise, The Smart City Company, som har sin bas i Finland. Samarbetet har öppnat nya möjligheter för Infracontrol Online på den finska marknaden.

– Behovet att förenkla och effektivisera samhällets tekniska förvaltning finns överallt. Vi är glada att nu kunna erbjuda Infracontrol Online till finska kommuner och hoppas att nå samma framgång där som vi gjort i Sverige, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol.

Lämna ett svar