Oslo kommun har ett omfattande system för mätning av gående, cyklister och fordonstrafik. Systemet består av mätstationer av flera olika fabrikat och använder teknik baserad på radardetektorer eller videoanalys. Hittills är 37 av dessa anslutna till Infracontrol Online och levererar data som ger värdefull information för planering och genomförande av olika åtgärder. Dessutom kan Oslo kommun enkelt dela med sig av data till tredje part via Infracontrol Onlines öppna API. Mätstationerna är levererade och installerade av Proxll AS som också står för drift och underhåll.

Jonas Bratt, affärsområdesansvarig på Infracontrol, säger att det finns ett ökande behov av en generell plattform:

– I takt med att det kommer fler och fler möjligheter att räkna trafik växer behovet av att visualisera informationen på ett enkelt och tydligt sätt. Man behöver en samlad bild över alla mätpunkter, oavsett trafikslag eller typ av utrustning. Med vår molntjänst Infracontrol Online kan information från olika källor samlas ihop och visualiseras i realtid och dessutom göras tillgänglig för fler.

 

Generell och öppen plattform

De 37 uppkopplade mätstationerna kommer från tre olika leverantörer; ViaTraffic, Viscando och Wavetronix. De nyttjar lite olika teknik, från radardetektering till videoanalys.

– Med Infracontrol Online kan man ta in data från alla typer av mätutrustningar oavsett typ och fabrikat, säger Jonas Bratt. Mätstationerna är anslutna via 3G och levererar data i realtid eller nära realtid, 1 gång/timma i minsta fall. En del av dem är anslutna till permanent ström men flertalet drivs av solpaneler.

Han berättar vidare att Infracontrol Online fungerar som en samlande punkt för trafikdata som genom sitt öppna API kan göra informationen tillgänglig för tredje part, i detta fall t.ex. Transportøkonomisk Institutt som bedriver olika forskningsprojekt om trafik och transporter.
 

All information på ett ställe

Att mäta trafik av olika slag såsom fotgängare, cyklister, bilar och bussar eller andra fordon, ger värdefull information för planering och prioritering av olika åtgärder i trafikrummet. Nya tekniska lösningar gör det möjligt att mäta trafiken kontinuerligt och både följa trafiksituationen i realtid och samla data för statistik och uppföljning. Men med många olika typer av mätutrustningar och många olika trafikslag kan det vara svårt att få överblick.

– Med Infracontrol Online kan information från olika källor samlas ihop och visualiseras i realtid, säger Jonas Bratt. Förutom att informationen presenteras på ett tydligt och enhetligt sätt får man också möjlighet att kombinera information av olika slag och därigenom se samband som inte var möjliga tidigare.

Han säger att ett exempel är att samtidigt kunna se trafikflödet av fotgängare, cyklister och bilar i en korsning. Ett annat exempel är att kombinera statistik från mätningar av cykeltrafiken med information om vädret för att se hur cykelvanorna påverkas av vädret.


 
Infracontrol Online gör det enkelt att samla trafikdata från olika källor och kombinera den med annan information om till exempel temperatur, vind och nederbörd.

Effektiv driftövervakning

Anslutningen av mätutrustning till Infracontrol Online innebär också att man får tillgång till en effektiv driftövervakning.

– Driftstörningar registreras av tjänsten som direkt skickar informationen till rätt person för snabb åtgärd, berättar Jonas Bratt. På det sättet kan förluster av värdefull trafikdata minimeras .

Det kan till exempel vara att batterispänningen tillfälligt blir för låg under den mörka delen av året på de batterier som laddas av solpaneler.

Hämta artikel som PDF

Lämna ett svar