Efter lanseringen av Infracontrol Online i Portugal, Spanien och Danmark är det nu Norge som står på tur. Under hösten har ett samarbete inletts med Intelligent Solutions i Stavanger, som står för uppbyggnaden av Infracontrol Community på den norska marknaden. Även här finns ett behov av att få bättre kontroll över samhällets infrastruktur och kvalitetssäkra den tekniska förvaltningen inom offentlig verksamhet. Genom automatiserad hantering av felanmälningar, synpunkter och driftlarm kan man effektivisera drift- och underhållsarbetet, förbättra sin service och frigöra resurser till värdeskapande åtgärder.

Geir Frode Skjæveland som är VD för Intelligent Solutions ser att det finns goda möjligheter att etablera ett gott samarbete även med norska kommuner:

– Det finns stora möjligheter att effektivisera den tekniska förvaltningen inom stat och kommun genom att förbättra och automatisera informationsflödet. Genom att underlätta för invånarna att rapportera fel och genom att samla in driftlarm från tekniska installationer får man tillgång till värdefull information så att man kan planera bättre och genomföra åtgärder snabbare. Det gör att kostsamma störningar undviks samtidigt som viktiga resurser frigörs.

 

Ett växande internationellt community

Infracontrols satsning på en internationell marknad har fått en bra start. Infracontrol Online används idag av drygt 140 kunder, varav 25 är portugisiska kommuner. Utöver det är ett antal pilotkunder på gång i Spanien och Danmark.

– Internationaliseringen är en viktig del i vår strategi, säger Johan Höglund, VD. Det handlade inledningsvis om att verifiera tjänstens funktioner och vår affärsmodell på en internationell marknad. Det har gått väldigt bra och vi har numera etablerade verksamheter i flera länder.

Han berättar att en av de största tillgångarna med internationaliseringen är att man genom Infracontrol Community nu bygger en gemenskap där kunskap och erfarenhet kan delas över alla gränser.

– Nu får vi en stabil och expansiv samarbetspartner i Norge som kan hjälpa till utöka vårt community med norska kommuner som använder sig av vår molntjänst. Varje ny medlem tillför ny kunskap och förstärker därigenom det gemensamma arbetet med att förenkla och förbättra vardagen för invånare, företag och besökare.

 

Intelligenta lösningar

Intelligent Solutions är baserat i Stavanger och levererar nya och intelligenta lösningar främst inom trafikområdet. Det handlar bl.a. om system för trafikräkning, parkerings-information och laddning av elfordon. Affärsområdet Intelligent Applications utgörs av Infracontrol Online.

– Infracontrols molntjänst är genomtänkt och väl beprövad av svenska kommuner, så jag är säker på att den kommer att göra nytta även här i Norge, säger Geir Frode Skjæveland. Kombinationen av att hantera både driftlarm och felanmälningar i samma tjänst är unik och helt nödvändig för Smart Cities.

Han säger vidare att den snabba utvecklingen av nya sensorer och nätverk inom Internet of Things driver på behovet av en generell plattform där information kan samlas och hanteras på ett enkelt och effektivt sätt.

Visa som PDF

Lämna ett svar