Large group of people in the form of a like. White background.

Community, crowdsourcing och crowdfunding – smarta begrepp som gör det möjligt att samarbeta, ta del av varandras kunskap och dela på kostnader. Med vår molntjänst Infracontrol Online som används i fler än 80 kommuner omsätter vi detta i praktiken på flera sätt. Medlemmarna i vårt community bidrar med erfarenheter, idéer och finansiering så att tjänsten ständigt utvecklas. Men framför allt skapar den en levande medborgardialog där man kan hjälpas åt att förbättra och förenkla allas vardag.

Att samarbeta är naturligt, och ju fler som hjälps åt desto mer kan man åstadkomma. Det som tidigare handlade om utveckling av licensierade mjukvaror och slutna system, ersätts sakta men säkert av ett helt nytt sätt att få fram lösningar för gemensamma behov. Jenny Gustavsson, Marknadschef på Infracontrol, berättar om fördelarna:

Genom att gå med i vårt community får du inte bara tillgång till en tjänst byggd på en stor samlad erfarenhet, du får också dela och ta del av goda idéer och nyttig kunskap. Dessutom kan du som är anläggningsägare ge dina brukare möjlighet att hjälpa till att förbättra din verksamhet med sina tankar och synpunkter.

 

Alla bidrar för gemensam nytta

Infracontrol Online en molntjänst för styrning, övervakning och ärendehantering för samhällets infrastruktur. Istället för att varje enskild användare investerar i ett eget system och står för drift och utveckling, ansluter man sig till tjänsten och får tillgång till de funktioner man behöver. Men det finns en annan stor fördel, och det är att alla användare kan hjälpas åt att förbättra och anpassa tjänsten efter de gemensamma behoven. Detta genom att man lyssnar på användarna, skapar diskussion och kontinuerligt för in nya funktioner och förbättringar.

Tjänsten genomgår en kontinuerlig utveckling baserad på våra användares behov och önskemål om förbättringar och ökad flexibilitet, säger Jenny Gustavsson som är marknadschef på Infracontrol. Genom att uppgraderingar ingår i medlemskapet får alla tillgång till varandras goda idéer och erfarenheter.

Hon säger att Infracontrol Online på det sättet blivit en praktiskt fungerande form av community där alla kan bidra och få del av de förbättringar som görs i den gemensamma tjänsten, men där det också finns någon som tar det viktiga långsiktiga ansvaret för drift, support och utveckling.

En konstruktiv medborgardialog

Infracontrol Online ger en unik möjlighet för kommuner att skapa ett konstruktivt och engagerat samarbete med invånare, företag, besökare och driftentreprenörer. Helt enkelt ett community där alla inblandade kan bidra med viktig information och bra idéer. Men för att det ska fungera krävs dialog:

Engagerade invånare är en av de största tillgångarna en kommun kan ha, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Alla kan säkert tänka sig att lämna synpunkter på saker som inte fungerar som de ska. Men för att man ska få ett långsiktigt och konstruktivt samarbete med invånarna måste man skapa en äkta känsla av delaktighet genom att den information som lämnas verkligen tas till vara och gör skillnad.

Enligt Johan Höglund kan det bara skapas med en tydlig och bra dialog, men det som betyder mest är naturligtvis att invånarna märker att fel som rapporterats in blir åtgärdade snabbt. Det ökar engagemanget och viljan att hjälpa till att skapa ett bättre fungerande samhälle.

Infracontrol Community

Det är inte bara utvecklingen av funktionerna i tjänsten man hjälps åt med. Det handlar lika mycket om att dela erfarenheter om hur den används i praktiken och hur samspelet mellan anläggningsägare, brukare, driftpersonal och tekniska system kan förbättras. Där är Infracontrol Community en viktig del, säger Jenny Gustavsson:

Alla medlemmar i Infracontrol Community får möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter och diskutera den fortsatta utvecklingen av tjänsten. Vi har en stor årlig träff som vi kallar Infracontrol Community Summit och vi arrangerar många studiebesök hos medlemmarna. Dessutom finns InfraCafé som är deras mötesplats på nätet.

Hon säger att ju fler som går med i denna gemenskap, desto mer kan man åstadkomma. Alla bidrar med ekonomiska resurser till den utveckling som görs, men framför allt kommer det då in ännu fler bra idéer och synpunkter som kommer alla till del.

 

Ladda hem PDF

Lämna ett svar