City Points är en molntjänst med en app där invånare kan samla poäng genom att vara med på nyttiga aktiviteter. Den används sedan drygt ett år tillbaka i Cascais i Portugal med gott resultat, och Infracontrol erbjuder nu tjänsten som ett komplement till Infracontrol Online. Genom att lyfta fram och belöna aktiviteter som främjar hållbarhet, miljö och socialt engagemang ökas invånarnas delaktighet samtidigt som man får en förbättrad medborgardialog och en positiv utveckling i samhället.

Rosário Daugbjerg på avdelningen för Medborgarskap och delaktighet i Cascais kommun berättar om erfarenheterna:

Vi är mycket nöjda med vår satsning på City Points Cascais. Fortfarande i en inledande fas, men redan med 2 000 användare, låter City Points oss att stärka vårt varumärke genom att belöna medborgarna för deras bidrag till en mer hållbar kommun. Samtidigt ger det oss möjlighet att ge större synlighet åt de aktiviteter som gör det möjligt för medborgarna att engagera sig i samhället och därmed främja ett aktivt medborgarskap.

 

Samhällsnyttiga aktiviteter ger poäng

City Points är en tjänst som är till för att uppmärksamma och belöna invånarna när de deltar i samhällsnyttiga aktiviteter och på det sättet öka deras delaktighet och bidrag till ett mer hållbart samhälle. Jürgen Rauhofer är ansvarig för tjänsten på Infracontrol och berättar vilka aktiviteter det kan handla om:

Det kan till exempel vara att lämna skräp till återvinning, delta i nattvandring, lämna blod eller att lämna synpunkter och felanmälningar via Infracontrol Online. Det är helt upp till varje kommun eller organisation att bestämma vad man vill att invånarna ska engagera sig i och hur många poäng det ska ge.

Poängen samlas genom att verifiera sitt deltagande genom en QR-kod och GPS-position, eller helt enkelt genom att en ansvarig person verifierar det på plats. Men det måste inte bara vara ”arbetsinsatser” som ger poäng:

Man kan ju tänka sig att en kommun vill låta sina invånare upptäcka platser eller helt enkelt främja ett rikare friluftsliv. Då kan appen fungera som ett bra verktyg genom att lyfta fram och puffa för att till exempel vandra längs en sjö, besöka en grillplats eller en strand.

I Cascais ger man City Points för bl.a. blodgivning, adoption av djur, volontärarbete av olika slag, donationer av barnböcker och för att besöka kulturevenemang. Men det är bara några exempel.
 

Poäng som ger mervärde

Poängen som man samlat ihop ger en placering i rankinglistor där man kan jämföra sig och tävla med andra, som individ eller i grupper. Bästa placering kan i sin tur ge ytterligare poäng. Men poängen kan också växlas in till virtuella värdekuponger:

Värdekupongerna kan ge inträde till arrangemang, rabatt på medlemskap i föreningar eller utvalda produkter och tjänster. Man kan också skänka sina poäng till andra eller till ett välgörande ändamål, berättar Jürgen Rauhofer.

I Cascais kan invånarna använda sina poäng till biljetter för kollektivtrafik, hyra av cykel, startavgift för maratonlopp, konsertbiljetter, ekologiska produkter och liknande.

Det är viktigt att poängtera att detta är utan kostnad för kommunen. De företag som man låter vara med och bidra med värdekuponger gör det för att synas och för att stärka sina varumärken i ett positivt sammanhang, berättar Jürgen.

 
Visa som PDF

Lämna ett svar