20150505-untitled8

Bara sedan januari i år har ytterligare 13 mindre kommuner valt att ansluta sig till Infracontrol Online för att förenkla arbetet inom sin tekniska förvaltning och förbättra servicen till sina medborgare. Felanmälningar förmedlas snabbt och enkelt till den som ska utföra åtgärderna, och man får full kontroll över alla aktuella ärenden. Något som värdesätts mycket av dessa kommuner är att det är en molntjänst som ständigt utvecklas och att man därmed inte måste äga och förvalta ett eget system.

Mora är ett exempel på en av de kommuner som valt att använda Infracontrols molntjänst. Janko Koen är Gatuchef och upplever att Infracontrol Online förenklar arbetet och förbättrar dialogen med medborgarna:

Vi valde Infracontrol Online efter kontakt med kommuner som redan använde tjänsten och var mycket nöjda. Största nyttan är att vi blir mer professionell som kommun, att vi får statistik över våra ärenden och att vi kan erbjuda våra medborgare en modern lösning för att anmäla synpunkter och fel.

 

Varför väljer man Infracontrol Online?

Så varför väljer fler och fler små kommuner att ansluta sig till Infracontrol Online, och vilken är den största nyttan man upplever med tjänsten? Enklast är ju att fråga några av dom, vilket vi gjort.
På föregående sida kunde du läsa vad man tycker i Mora kommun. Här är ytterligare tre:
 

Skara kommun

Mats Bäck, Avdelningschef för Gata/Park:

Vi valde Infracontrol för att tjänsten är modern och enkel att använda. Den är skalbar vilket ger möjlighet för oss att använda den inom fler områden i framtiden.
Största nyttan för oss är att vi får en enklare hantering av felanmälningarna och kortare ledtider från felanmälan till åtgärd. Tjänsten erbjuder dessutom ett enkelt och modernt sätt för allmänheten att anmäla fel.

 

Osby kommun

Anna Lyhagen, Samhällsbyggnadschef:

Vi känner till systemet sedan tidigare. Vi gillar upplägget med att abonnera på en tjänst istället för att ha en egen installation. Det ger ett incitament för leverantören att ”vara på tå”.
Tjänsten gör nytta genom att vi kan erbjuda medborgarna tillgänglighet 24/7.
För oss blir det samtidigt “lätt att göra rätt” – kommunen får verkligen in synpunkter och de kan åtgärdas, vilket minskar klagomålen samtidigt som det frigör administrativ tid för oss.

 

Hedemora kommun

Kenneth Berggren, teknisk chef för lokal- och markavdelningen på Kommunstyrelseförvaltningen:

Vi letade efter ett system som kunde förenkla mötet med alla kommuninnevånare. Ett sätt där vi kan få in synpunkter och felanmälningar, samla detta och återkoppla på ett enkelt sätt. Det var även viktigt att systemet skulle göra oss mer följsamma även vid personalförändringar internt. Om någon ville vara ledig en tid, blev sjuk etc. så tappade vi bort frågor från invånarna eftersom varje person hade ärendet på sitt bord, och det såg ingen annan. Ur det perspektivet så blev valet väldigt enkelt. Infracontrol Online uppfyllde alla våra kriterier.
Största nyttan är att vi har fått en samlad bild och kontroll över alla ärenden som invånarna lämnat. Vi kan på ett enkelt sätt kommunicera med anmälaren, vi får en samlad historik på det som händer och sker i kommunen.

 

Picture1

Infracontrol Online gör nytta i många små kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan till utförd åtgärd.

 

Ladda hem PDF

Lämna ett svar