Foto: Anders Karlsson / Blinkfyrar AB

Nu får även Trollhättan ett parkeringsledningssystem som kan hjälpa invånare och besökare att snabbt och enkelt hitta en ledig parkering. Systemet mäter beläggningen i sex parkeringsanläggningar och visar vägen till lediga P-platser med 32 digitala skyltar. Systemet är resultatet av ett samarbete mellan Trollhättans stad, Odenhuset, Högskolan Väst samt parkeringshuset Merkurius. Huvudleverantör är Blinkfyrar AB och Infracontrol står för leveransen av styr- och övervakningssystemet.

Daniel Mesa Moreno är projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen i Trollhättans Stad och är den som varit ansvarig för genomförandet av projektet:

– Vår målsättning med systemet är att det ska bli enkelt och tydligt för bilister att hitta en ledig parkeringsplats i centrala Trollhättan. Förutom att det blir en hjälp för bilisterna räknar vi med att få mindre onödig söktrafik och därigenom förbättra framkomlighet och minska belastningen på miljön i vår stad.

Alla användarfunktioner är tillgängliga både via webb och mobilt. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in parametrar, som t.ex. kalibreringen av antalet upptagna platser i en parkeringsanläggning.

Väl beprövad och driftsäker lösning

Fler och fler kommuner inför parkeringsledningssystem för att förbättra framkomlighet och miljö. Genom att hjälpa bilisterna att snabbt hitta en ledig parkeringsplats minskas söktrafiken, och man kan behålla ett levande centrum utan att biltrafiken blir ett stort problem.

Även Trollhättan har nu alltså fått ett parkeringsledningssystem som med 32 LED-skyltar visar vägen till sex parkeringsanläggningar. Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, berättar att det är en väl beprövad lösning som används i ca 15 städer i Sverige och att grundprincipen är ganska enkel:

– Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar med hjälp av magnetslingor eller andra sensorer i parkerings-anläggningarna. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna.

Det är viktigt att informationen som visas är tillförlitlig för att bilisterna ska ha tilltro till systemet. Därför ställs höga krav på driftsäkerhet på alla delar, vilket Infracontrol Online håller koll på med en effektiv driftövervakning som upptäcker eventuella fel så att de kan åtgärdas snabbt.

Anders Karlsson på Blinkfyrar har lång erfarenhet av denna typ av system och tycker att projektet i Trollhättan har gått smidigt att genomföra:

– Jag har varit med och levererat denna typ av system tillsammans med Infracontrol till många städer så vi har ett väl inarbetat samarbete. Systemlösningen är flexibel och kan byggas ut och anpassas efter behov, så jag tror att det kommer att göra nytta i Trollhättan lång tid framöver.

Parkeringsinformationen är lätt tillgänglig i Infracontrol Online och kan därmed enkelt hämtas och presenteras även i andra tjänster och system.

Infracontrol Online samlar information från alla typer av parkeringssystem och ger en komplett överblick över hela systemet.

Visa artikel som PDF

Lämna ett svar