Foto: Rasmus Höglund // Infracontrol

I Härryda förser man nu sina papperskorgar med sensorer som gör att tömning kan anpassas efter det verkliga behovet. De små batteridrivna sensorerna ansluts till Infracontrol Online och gör att personalen kan planera och prioritera sitt arbete bättre. Det här är ett av många exempel på hur kommuner tar hjälp av IoT för att effektivisera sitt arbete. Strömsnåla sensorer, nya kommunikationsnät och en hållbar IoT– plattform som gör att informationen kommer till nytta i den dagliga verksamheten, gör det möjligt att ge bättre service till en lägre kostnad och använda kommunens resurser på ett bättre sätt.

Teresia Engbom som är projektledare inom drift och trafik på sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommun, berättar om testet med övervakning av papperskorgar som man nu genomför:

– Vi förser initialt 32 av våra papperskorgar med ultraljudssensorer som mäter fyllnadsgraden. Papperskorgarna är av två olika typer och finns i fyra olika orter i kommunen. Det är ett test som syftar till se om vi kan förenkla och effektivisera vårt arbete, genom att både kunna tömma papperskorgar innan de blir fulla och att inte åka till andra i onödan. Infracontrol Online hjälper oss att samla in information och se till att den når rätt person för åtgärd. Tjänsten hjälper oss att få bättre kontroll och en enkel hantering oavsett varifrån informationen kommer.

Smartare papperskorgar

Härryda kommun använder Infracontrol Online sedan 2010 för bl.a. styrning av gatubelysning samt insamling och hantering av felanmälningar. Nu drar man även nytta av tjänsten för att hantera information från IoT-sensorer:

– Vi vill ta hjälp av IoT för att förenkla och effektivisera vår verksamhet, säger Teresia Engbom. Ett exempel på det är att vi nu testar att förse 32 av våra papperskorgar med ultraljudssensorer från Bintel.

Hon berättar att sensorerna sätts i papperskorgarnas lock där de ”tittar” ner genom ett hål, och att det därmed är en väldigt enkel och smidig installation.

Papperskorgarna som ska övervakas är av två modeller mellan 35-40L och är utspridda på fyra orter i kommunen: Mölnlycke, Landvetter, Rävlanda och Hindås.

– Första steget är att koppla upp sensorerna och få in informationen, säger Teresia Engbom. Sedan får vi se hur den kan hjälpa oss i vår dagliga verksamhet.

Ett exempel på en annan tillämpning som skulle kunna vara intressant är att använda IoT-sensorer för att få bättre koll på bevattningsbehovet för träd och planteringar.

IoT ger nya möjligheter

Utvecklingen inom Internet of Things (IoT) går snabbt, och det som öppnar nya möjligheter är att det nu är mycket enklare och billigare att både installera sensorer och att koppla upp dem via nya typer av nätverk.

– Den här typen av nätverk innebär att sensorerna kan vara små och att dom blir energisnåla, säger Niklas Lennerstad som är projektledare på Infracontrol. Nätverket ger kommunen en infrastruktur för IoT-tillämpningar som gör det möjligt att övervaka och styra nästan vad som helst.

Eftersom IoT-enheter och kommunikationslösningar levereras av många olika leverantörer och består av olika system med varierande funktion och uppbyggnad, finns det ett behov av en övergripande plattform, dit alla typer av tekniska system kan anslutas. Dessutom fördelas det praktiska ansvaret för samhällets infrastruktur på många olika aktörer som behöver ha tillgång till informationen.

– Det är just precis det som man får tillgång till när man  använder Infracontrol Online, säger Niklas Lennerstad. Man får ett samlat grepp över alla sensorer och system samtidigt som informationen kan integreras i kommunens dagliga verksamhet.

20 tips på smarta IoT-tillämpningar

 • Driftlarm från tekniska utrustningar​
 • Tryckknapp som påkallar uppmärksamhet om t.ex. nedskräpning eller behov av tömning av container​
 • Öppen skåpsdörr / lucka till elcentral och liknande​
 • Lutande eller vridna objekt, t.ex. trafikskyltar eller kameror
 • Fyllnadsgrad i sopkärl och återvinningsbehållare​
 • Stulna/flyttade objekt – mekaniskt eller med GPS​
 • Luftfuktighet och lufttemperatur i apparatrum, driftutrymmen och tekniska konstruktioner​
 • Fukt och temperatur i väggar, golv och grunder​
 • Fukt och temperatur i jord, mark eller ytbeläggningar​
 • Fukt eller vatten på mark eller på golv​
 • Igensatt brunnsgaller​
 • Spänningsbortfall till viktig utrustning som t.ex. belysning, klimatanläggningar eller avfuktare​
 • Vattennivåer och vattenflöde i kanaler, vattendrag, sjöar​
 • Flöde i slangar och rör​
 • Grundvattennivå​er
 • Luftkvalitet (flera olika parametrar)​
 • Ljusnivå – direkt eller indirekt på ytor​
 • Buller​
 • Glaskross​
 • Nederbördsmängd (regn eller snö)

Visa artikel som PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment