Picture13

Infracontrol arbetar just nu intensivt med att ta fram en ny typ av lösning för övervakning av tekniska installationer. Det är Göteborgs Stad Trafikkontoret som är uppdragsgivare och det som ska övervakas är stadens trafiksignaler. Kraven på lösningen är att den ska vara system- och fabrikatsoberoende samt att den ska gå att använda var som helst, till och med via en mobiltelefon. Systemet som tas fram kallas ELISA, vilket betyder e-tjänst för larminsamling.

Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, ansvarar för systemutvecklingen och säger att lösningen bygger på funktioner som man redan har tagit fram, och som kommer att uppfylla de krav man har:

Trafikkontoret har idag ett gammalt övervakningssystem för trafiksignaler kopplat till Göteborg Energi, men det ger bara summalarm och man behöver mer utförlig information. Dessutom vill man ha ett mer öppet system där olika användare kan ansluta sig. Vi kommer att lösa detta på ett nytt sätt med en webbaserad ASP-lösning.

 

Alla typer av anläggningar

Göteborgs Stad ansvarar för ungefär 350 trafiksignalanläggningar och det är viktigt att ha koll på att de fungerar som de ska. Det kan uppstå olika typer av fel och det gäller att de som ansvarar för driften snabbt får tydlig information vid eventuella störningar. Därför moderniseras nu övervakningen genom att ansluta anläggningarna till en ny typ av övervakningssystem som tas fram av Infracontrol. Johan Höglund, VD för Infracontrol, berättar om grundprinciperna för systemet:

Lösningen vi tar fram är en serverlösning dit både anläggningarnas larmenheter och alla användare ansluts. För användarna innebär det att man inte behöver någon speciell programvara i sin dator utan att man kommer åt alla funktioner via sin webbläsare. Vad gäller anläggningarna så kan alla typer av styr- eller larmenheter anslutas eftersom systemet är helt fabrikatsoberoende.

Systemet bygger till viss del på lösningar som Infracontrol installerat på Vägverket redan 1999, men det finns vissa skillnader som framför allt har med åtkomsten av systemet att göra:

Det är många olika entreprenörer som har hand om driften av anläggningarna, säger Johan Höglund, vilket betyder att det måste vara enkelt att hantera ute i fält och att man enkelt måste kunna byta ut användare i systemet. Det första kan man göra genom att ansluta en bärbar dator till Internet eller via WAP. Det andra löser vi genom att systemet blir väldigt enkelt att konfigurera för Trafikkontoret och deras entreprenörer.

 

Picture14

Användarna behöver bara en webbläsare för att komma åt alla funktioner.

Enkel åtkomst

Larminsamlingen sker genom att en larmenhet sätts in i varje anläggning. Enheten som är ett litet PLC-system ansluts till den centrala servern via ett befintligt trådbaserat nätverk.
Så långt är systemet ganska likt ett traditionellt processövervaknings-system, berättar Jonas Bratt.

Skillnaden är distributionen av larminformationen som sker via SMS, och åtkomsten av systemet som sker via internet och WAP.

Det gäller även återrapporteringen då entreprenörerna kvitterar larm, eller när de rapporterar utförda åtgärder, vilket är enkelt att göra med de förkonfigurerade åtgärder som är inlagda i systemet. Genom att alla larm och all rapportering sker via ELISA-servern, som är placerad på Trafikkontoret, får man tillgång till viktig statistik om bland annat antal och typ av larm samt åtgärdstider. Även dessa statistikfunktioner kommer användarna åt enkelt via en webbläsare.

Jag tror att den här typen av lösning har framtiden för sig, under förutsättning att man når hela vägen fram när det gäller användarvänligheten, säger Johan Höglund. Tekniska system av den här typen ska ju hjälpa människor och inte tvärtom. Det är särskilt viktigt när det handlar om funktioner som ska användas ute i fält. Men det kommer säkert helt nya typer av t.ex. handhållna så kallade pocket-PC där man kan åstadkomma ännu bättre användarfunktioner.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment