Foto: Reimer Selero, Jönköpings kommun

Jönköping har sedan sex år tillbaka ett parkeringsledningssystem som hjälper invånare och besökare att snabbt och enkelt hitta en ledig parkering. Erfarenheterna är goda och man har sett en tydlig positiv effekt på trafiken vad gäller framkomlighet, miljöpåverkan och bättre utnyttjande av sina anläggningar. En riktigt smart lösning är att man numera delar med sig av informationen till de företag som erbjuder telefonparkering i kommunen, så att de i sina appar kan visa var det finns lediga parkeringsplatser.

Reimer Selero är verksamhetsansvarig på avdelningen Gata Park på Tekniska kontoret i Jönköpings kommun och är den som varit med och infört parkeringsledningssystemet:

– Vi har haft vårt parkeringsledningssystem sedan 2013 då det levererades av Focus Electronic i samarbete med Infracontrol. Systemet minskar söktrafiken och förbättrar trafikflödet och på det sättet bidrar det till bättre framkomlighet och miljö i vår stadskärna. Redan när systemet installerades kunde vi se tydliga effekter i form av minskad köbildning in i parkeringsanläggningarna och ett bättre och jämnare utnyttjande av dessa.
Utöver att visa vägen till lediga parkeringsplatser med skyltar i trafiken, visar vi även informationen på vår hemsida och skickar den till Easypark, SMS Park och Parkster som visar den i sina parkeringsappar.

 

Väl beprövad och öppen lösning

Fler och fler kommuner inför parkeringsledningssystem för att förbättra framkomlighet och miljö. Genom att hjälpa bilisterna att snabbt hitta en ledig parkeringsplats minskas söktrafiken, och man kan behålla ett levande centrum utan att biltrafiken blir ett stort problem.

I Jönköping visar ungefär 25 informationsskyltar vägen till 7 parkeringsanläggningar. Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, säger att lösningen fungerar väl och används i drygt 15 städer.

– Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar samt beläggningen i parkerings-anläggningarna. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna ute i trafiken.

Informationen är lätt tillgänglig i Infracontrol Online och kan därmed enkelt hämtas och presenteras på kommunens hemsida och olika parkeringsappar, så som man gör i Jönköping.

– Genom att göra informationen om lediga parkeringar tillgänglig via fler kanaler kan man planera sitt besök i staden på ett bättre sätt och därmed minska sin påverkan på trafiken, säger Reimer Selero.

 

Alla användarfunktioner är tillgängliga både via webb och mobilt. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in parametrar, som t.ex. kalibreringen av antalet upptagna platser i en parkeringsanläggning.

Ladda ned PDF

Lämna ett svar