portugal

Helsingborg var en av de smarta städer som besöktes av den portugisiska delegationen. Här fick man bland annat besöka Helsingborg Kontaktcenter där man fick ta del av hur man etablerat begreppet ”En väg in” som förenklar medborgarnas kontakt med kommunen. Man fick dessutom en stadsvandring där man fick ta del av praktiska exempel på hur Helsingborgs stad arbetar med att skapa en levande och grön stadsmiljö.

Infracontrol har varit värd för en portugisisk delegation från kommunförbundet Oeste CIM som under några dagar besökt Köpenhamn, Helsingborg, Lund och Stockholm. Den 25 personer stora delegationen bestod bl.a. av presidenter för 14 kommuner samt statssekreteraren för regional styrning. Syftet med resan var att ta del av smarta lösningar som kan förbättra hållbarhet och service till medborgarna. En av dessa lösningar var hur Infracontrol Online kan förenkla arbetet i kommunernas tekniska förvaltning.

Två av de portugisiska kommunerna som ingår i delegationen, Alenquer och Torres Vedras, använder redan Infracontrol Online för att få bättre kontroll över sin tekniska verksamhet. Pedro Miguel Ferreira Folgado, ordförande för Oeste CIM, tillika president i Alenquer, uppskattade speciellt besöket i Helsingborg:

– Det var inspirerande att få en inblick i hur en svensk kommun arbetar med att ständigt förbättra samarbetet och servicen till medborgarna. Vi är imponerade av det stora engagemang man visade. Jag hoppas att detta får fler av de portugisiska kommunerna att ansluta sig till tjänsten, eftersom jag av egen erfarenhet vet att den gör stor nytta. Vi är mycket nöjda med studieresan och vill fortsätta denna typ av kunskapsutbyte med Skandinavien.

 

Hållbar stadsutveckling i Köpenhamn och Helsingborg

Resan inleddes i Köpenhamn där man besökte DOLL Lighting Lab i Köpenhamn, som presenterade olika lösningar för energieffektiv belysning. Därefter besökte man Köpenhamns kommun som bl.a. bjöd på en tur runt i staden som visade att cykeln utgör en naturlig del i en hållbar stadsmiljö. Besöket i Köpenhamn avslutades med en middag på Portugals ambassad där man bl.a. diskuterade möjligheterna för samarbete mellan Portugal och Danmark.

– Vi är mycket glada över det intressanta och inspirerande program som Infracontrol satt samman, säger Pedro Miguel Ferreira Folgado, ordfärande i kommunförbundet Oeste CIM. Det är viktigt för oss att få kunskap om hur man tagit vara på möjligheter och löst olika utmaningar inom en rad olika områden, från stadsplanering till tekniska lösningar för kommunernas tekniska förvaltning.

I Helsingborg fick man bland annat besöka Helsingborg Kontaktcenter där man fick ta del av hur man etablerat begreppet En väg in” som förenklar medborgarnas kontakt med kommunen, och hur man internt arbetar med hanteringen av ärenden med hjälp av Infracontrol Online. Man genomförde dessutom en stadsvandring där man fick ta del av praktiska exempel på hur man arbetar med att skapa en levande och grön stadsmiljö.

Besöket ramades in av Helsingborgs vision för 2035 där H+ stadsförnyelseprojekt som #pixlapiren var en del som presenterades.
 

delegation

Kraftfull inspiration i Lund

Resan fortsatte till Lund med besök på Science Village Möllegården och på MAX IV , det europeiska forskningscentra som nu byggs upp baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla.

– Det var intressant för den portugisiska delegationen att se hur den här typen av internationellt samarbete fungerar och vilken betydelse det har för samhällsutvecklingen på ett lokalt plan, säger Missael Lundqvist, International Managing Director för Infracontrol.

 

Starka framtidsvisioner i Stockholm

Besöket i Stockholm inleddes med ett besök i Norra Djurgårdsstaden som är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Här visade Stockholms Stad hur man skapar 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City.

– Det är viktigt för oss att se hur man kan omvandla ett tidigare industri- och hamnområde till en helt ny levande stadsmiljö med människan i fokus, säger André Luis Valadão Coelho Rocha de Macedo som är förste sekreterare för Oeste CIM. Det handlar både om hur boendemiljön ser ut och fungerar, och om hur man löser de tekniska frågorna kring transporter och resursförsörjning.

Näst på tur var ett besök hos Ericsson, där man fick ta del av bolagets satsning på 5G och Internet of things.

– Ericsson har en stark och tydlig framtidsvision som stämmer väl in med vår egen, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Nya tekniska lösningar underlättar för kommuner att få bättre kontroll över samhällets infrastruktur och gör det möjligt att bättre ta tillvara resurser och kvalitetssäkra servicen till medborgarna.

Studieresan avslutades med en middag på den portugisiske ambassadörens residens i Stockholm.
 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar