Lunds kommun började koppla upp sina belysningsanläggningar redan 2011 och har idag ca 120 belysningscentraler anslutna till Infracontrol Online. Lösningen innebär att man får en smartare och mer anpassningsbar styrning vilket ger stora energibesparingar. Samtidigt får man en effektiv driftövervakning så att fel kan åtgärdas snabbare. Genom att man kan hantera larm, felanmälningar och tester direkt i Infracontrols mobilapp förenklas drift- och underhållsarbetet.  Resultatet blir bättre service till invånarna, sänkta kostnader och en lite ljusare framtid för alla.

Anders Bengtsson, belysningsansvarig på gatu-och trafikavdelningen i Lund, säger att man har mycket nytta av att belysningsanläggningarna är uppkopplade och att man dessutom får information om fel från invånarna.

– Genom att vi både får in larm från belysningscentralerna och felanmälningar från invånarna i samma system kan vi enklare kvalitetssäkra driften av kommunens belysning och får snabbt ut information om eventuella störningar till vår driftentreprenör. En annan viktig fördel är naturligtvis att styrningen av belysningen kan göras smartare och anpassas till det verkliga behovet, vilket hjälper oss att spara energi och minska gatubelysningens miljöpåverkan.

 

Energibesparing och säkrare drift

Lunds kommun började redan 2011 att ansluta sina belysningscentraler till tjänsten för att på det sättet få möjlighet att övervaka och styra kommunens gatubelysning på ett enklare sätt.

– Vi har arbetat metodiskt med att förse våra belysningscentraler med styrenheter som kopplas upp via GPRS, berättar Anders Bengtsson. Det ger oss bättre koll på anläggningarnas status och en möjlighet att styra dom på ett mer effektivt sätt.

Han säger att samtliga kommunens ca 114 belysningscentraler idag är försedda med styrenheter av typ SC-200 från Capelon som är anslutna till Infracontrol Online. Den centrala styrningen gör att man kan anpassa tänd- och släcktider efter det verkliga behovet och därmed optimera energiförbrukningen. Men att kvalitetssäkra driften och hanteringen av eventuella störningar är minst lika viktigt.

– Infracontrol Online hjälper oss inte bara att få in driftlarm från belysningscentralerna och felanmälningar från invånarna, utan också att skicka informationen till vår driftentreprenör och bevaka att felen åtgärdas.
Det hjälper oss att ge invånarna en hög och stabil kvalitet på belysningen i kommunen, samtidigt som vi förenklar det dagliga arbetet och sparar tid både för oss inom kommunen och för vår driftentreprenör.

Infracontrol Online används idag för belysningsstyrning förutom av Lunds kommun även av bl.a. Malmö Stad, Vellinge kommun, Härryda kommun, Tekniska Verken (Linköping), Swedavia samt Trafikverket. Totalt omfattar detta ca 2 500 belysningscentraler.

1.Det är enkelt för invånarna att rapportera fel på belysningen med hjälp av Lunds app för felanmälan. 2. Driftpersonalen får snabbt information om driftstörningar och kan planera sitt arbete enklare. 3. Kontroller av belysningsanläggningar och justering av parametrar görs enkelt i driftpersonalens app.


 
Visa artikel som PDF

Lämna ett svar