Mölndals stadskärna genomgår en omfattande modernisering och omvandling med nya bostäder, butiker och mötesplatser. För att förbättra framkomlighet och miljö installeras ett parkeringsledningssystem som kommer att hjälpa invånare och besökare att snabbt hitta en ledig parkering. Focus Electronic levererar tillsammans med Infracontrol systemet som med 30 dynamiska skyltar kommer att visa vägen till lediga platser i 6 parkeringsanläggningar.

Sebastian Mattsson är projektledare på tekniska förvaltningen i Mölndals Stad och är den som ansvarar för införandet av parkeringsledningssystemet:

– Vi har genomfört en upphandling där Focus Electronic tillsammans med Infracontrol hade det vinnande anbudet, och vi känner oss trygga med de många goda referenser man har sedan tidigare. Vi bedömer att parkerings-ledningssystemet kommer att minska söktrafik och förbättra trafikflödet och på det sättet bidra till bättre framkomlighet och miljö i vår nya stadskärna. Systemet ger också staden en bra bild över beläggningen i parkeringsanläggningarna över tid, och därmed möjlighet att utnyttja anläggningarna effektivt när vi fortsätter bygga ut stadskärnan.

 

Väl beprövad lösning

Fler och fler kommuner inför parkeringsledningssystem för att förbättra framkomlighet och miljö. Genom att hjälpa bilisterna att snabbt hitta en ledig parkeringsplats minskas onödig söktrafik, och man kan behålla ett levande centrum utan att biltrafiken blir ett stort problem.

Även Mölndals Stad har valt att satsa på denna lösning och systemet har nu handlats upp av Focus Electronic, där Anders Karlsson är projektansvarig. Driftsättningen av den första delen planeras till efter sommaren. Systemet består av skyltar, räknesystem och den centrala funktion som utgörs av Infracontrols molntjänst, Infracontrol Online.

– Vi är glada att vi vann den här upphandlingen tillsammans med Infracontrol, säger Anders Karlsson som är projektledare på Focus Electronic. Vi har levererat ett stort antal system av den här typen nu, så vi vet vad som ska göras. Skyltar, räknesystem och Infracontrols centrala system är väl beprövade. Det är roligt och meningsfullt att få leverera denna typ av system som gör nytta för invånarna och bidrar till bättre framkomlighet och miljö.

 

Lätt tillgänglig parkeringsinformation

Jonas Bratt, projektledare på Infracontrol, säger att lösningen som man nu bygger vidare på fungerar väl och används i ungefär 15 städer. Han berättar kort hur det hela fungerar:

– Parkeringsledningssystemet räknar antalet in- och utpasserande bilar samt beläggningen i parkeringsanläggningarna. Informationen samlas in av Infracontrol Online som sedan presenterar antalet lediga platser på de variabla skyltarna ute i trafiken.

Han säger vidare att all information är lätt tillgänglig i Infracontrol Online och därmed enkelt kan hämtas och presenteras på t.ex. kommunens hemsida eller i olika typer av parkeringsappar.
 

Flexibel och mobil tjänst

En av de största fördelarna med Infracontrol Online är att tjänsten lätt kan anpassas efter varierande behov. Trådlös kommunikation, kameradetektering och enkla konfigurerings-funktioner gör det lätt att flytta eller lägga till fler skyltar och fler parkeringsanläggningar när det behövs. Dessutom är det enkelt att komma åt alla funktioner i systemet:

– Alla användarfunktioner nås via internet eller mobiltelefon, berättar Jonas Bratt. Det gäller dels driftövervakningen som skickar larm till personalen om något inte fungerar som det ska, dels funktionerna för att ställa in parametrar, som t.ex. kalibreringen av antalet upptagna platser i en parkeringsanläggning.

 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar