ic-community

Vi har nyligen avslutat årets användarundersökning som samlat in tankar och synpunkter från användarna av Infracontrol Online. Undersökningen var öppen under juni – augusti och vi fick in många bra och givande svar. Resultatet visar på väldigt många nöjda användare, vilket vi blir glada för, men lika viktiga är de synpunkter om sådant som kan bli bättre. Vi vill rikta ett stort tack till alla som svarade på undersökningen och som förutom att hjälpa oss att bli bättre även samlade ihop 7 000 kronor som vi nu skänker till Barnfonden.

Johan Höglund, VD för Infracontrol, är förstås nöjd med det positiva resultatet av användarundersökningen:

– Vårt mål är givetvis att alla användare ska vara nöjda med vår tjänst och därför har vi en tät dialog med alla medlemmar i Infracontrol Community. Men vår särskilda användarundersökning ger oss också ett mätbart resultat som hjälper oss i vårt ständiga förbättringsarbete. Jag är väldigt nöjd med resultatet – men vi tänker förstås fortsätta utveckla oss, vår tjänst och vårt samarbete med alla användare.

 

Användarna är grunden för utvecklingen

Infracontrol Online används av drygt 130 kommuner och offentliga verksamheter i Sverige, Norge och Portugal.
Drygt 5 200 registrerade användare utgör ett värdefullt underlag för utveckling av tjänsten och dess tillämpningar.

– Erfarenheterna från användarna och deras tankar om möjliga förbättringar utgör en naturlig grund för vårt utvecklingsarbete, säger Per Andersson som är produktchef för Infracontrol Online. Vi håller ständigt en lista över önskemål uppdaterad, som ligger till grund för de nya funktioner och förbättringar som införs.

Han berättar att denna förbättringsprocess pågår kontinuerligt och diskuteras såväl internt på Infracontrol och inom Infracontrol Community, den gemenskap som sammanför användarna av Infracontrol Online.

Ellinor Andersson, affärsutvecklare på Infracontrol förklarar:

– Inom ramen för det som vi kallar ”Make Cities Talk”, som är konferenser, studiebesök och nätforumet InfraCafé, kan användarna lyfta upp och diskutera utmaningar och möjligheter inom sitt intresseområde. Genom att lyssna på och delta i dessa diskussioner lär vi oss mycket och samlar upp vad som är viktigt för dem.

 

staitstik

 

Många goda omdömen

Användarundersökningen besvarades av ca 70 personer. 80% av dem använder Infracontrol Online flera gånger per vecka eller varje dag. Ellinor Andersson kommenterar svaren på frågan ”Vad anser du är det bästa med Infracontrol Online?” :

– De mest förekommande svaren är att tjänsten är enkel och lätt att förstå, kunden erbjuds snabb support och att Infracontrol har en nära dialog med användarna. En annan styrka är ”att ni är villiga att utvecklas och förbättra tjänsten”.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar