Foto: Vetle Houg / byggutengrenser.no

Svenska Trafikverket och norska Statens Vegvesen har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att man tillsammans ska utveckla ett moderniserat trafiklednings- och informationssystem som ska ge snabbare, smidigare och säkrare assistans vid vägtrafikstörningar. Det nya systemet baseras på funktionaliteten i Trafikverkets nuvarande system, NTS, men kommer även att kunna anpassas för framtidens autonoma och smarta fordon som främjar trafiksäkerhet och miljö. Projektet är budgeterat till cirka 100 MSEK.

Samarbetet bygger på en kunskaps- och erfarenhetsöverföring mellan länderna och tillsammans ska man arbeta fram grunden i systemet. Sedan kommer båda länderna att anpassa systemet utifrån de förutsättningar som råder i respektive land. Det nya trafikledningssystemet ska införas 2019. Allt enligt ett pressmeddelande från Trafikverket.

– Det är jätteroligt att Norge har haft ögonen på oss och ser samma fördelar som vi med dagens funktionalitet. Jag tycker att det är viktigt att vi hittar de här gemensamma frågorna, där vi kan ingå i samarbeten som utvecklar både vår kompetens och våra leveranser, säger Jonas Ivarsson, projektledare på Trafikverket.

 

Ett kraftfullt stödsystem för trafikledarna

Det nuvarande systemet som kallas NTS, Nationellt Trafikledningsstöd, ger överblick och kontroll över vägtrafiken. Systemet är ett kraftfullt beslutsstödsystem som finns på samtliga vägtrafikledningscentraler i Sverige. Med hjälp av bl.a. över 2 000 fördefinierade och kvalitetssäkrade åtgärdsplaner hjälper det trafikledarna att hantera alla möjliga situationer, snabbt och säkert.

– Med en allt snabbare urbanisering skapas behov av förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Därför finns ett stort behov av snabba och effektiva stödsystem för trafikledare, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. NTS är en världsunik lösning som tilldelats flera priser och som har gett en värdefull erfarenhet som nu kan användas vid framtagningen av det nya systemet.

Han säger att system som NTS skapar en enhetlig arbetsmiljö med hög användbarhet, knyter samman och likriktar olika funktioner samt erbjuder trafikledarna ett lättanvänt och effektivt beslutsstöd. Systemet levererades 2004 och har sedan dess utvecklats och byggts ut i takt med att nya trafikanläggningar anslutits.

– Syftet med NTS, och dess framtida ersättare, är att vara ett lättanvänt och effektivt stöd i olika situationer och bidra till förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet, berättar Karin Ideland som är interaktionsdesigner på Infracontrol. Det kan vara åtgärder som handlar om att snabbt få ut information i GPS:er, på Trafikverkets hemsida och i radio samt att trafiken informeras och leds om med trafikinformationsskyltar.

 

Nytt system baserat på lång erfarenhet

För två år sedan påbörjades projektet Modernisering av Trafikledning och Information Väg (MTLIV), som ska ta fram ett nytt moderniserat vägtrafikledningssystem.

Karin Ideland och Paula Phillips är interaktionsdesigners på Infracontrol och arbetar tillsammans med Trafikverket och Statens Vegvesen med att kartlägga nuvarande funktioner och arbetssätt, se hur de kan förenklas och förbättras samt att beskriva dessa så att det kan ligga till grund för utvecklingen av det nya systemet.

– Det nya systemet som nu tas fram baseras på det befintliga systemet, men kommer att vara modernare och mer flexibelt både vad gäller den tekniska lösningen och användarfunktionerna, säger Paula Phillips. Det är viktigt att ta vara på den långa erfarenhet som finns från NTS och samtidigt se framåt för att kunna möta kommande behov.

Ladda ned PDF

Lämna ett svar