Infracontrol har fått ett fortsatt uppdrag avseende utveckling, utbyggnad och förvaltning av ett nationellt system för trafikutrustning. Systemet används för styrning, övervakning och datainsamling för ITS-anläggningar över hela landet, som t.ex. variabla hastighetsskyltar, kövarningssystem och trafik-omledningssystem. I dagsläget är ett 50-tal anläggningar anslutna till systemet och många fler kommer att anslutas de närmaste åren. Det nya avtalet gäller till 31 maj 2023 med option på ytterligare tre år.

Infracontrol har varit med och utvecklat systemet sedan 2012. Johan Höglund, VD för Infracontrol, ser nu fram emot att fortsätta bygga ut och vidareutveckla systemet:

– Den här typen av system är vår specialitet och det är fantastiskt roligt att vi med detta avtal nu säkrat den fortsatta utbyggnaden och utvecklingen tillsammans med Trafikverket. ITS-utrustningar är en naturlig del av vår trafikmiljö som förbättrar både trafiksäkerhet och miljö. Därför är det viktigt att drift och förvaltning av dessa kan ske på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt, så att de fungerar som de ska.

 

Ett system för alla trafikutrustningar

Trafikverket äger och förvaltar ett stort antal ITS-utrustningar. Många ingår i större anläggningar som tunnlar och trafikstyrningssystem och styrs och övervakas där. Men det finns också många mindre fristående ITS-anläggningar över hela landet, som t.ex. variabla hastighetsskyltar och kövarningssystem.

För att förenkla och effektivisera förvaltningen av dessa har Trafikverket infört en nationell plattform för styrning, övervakning och datainsamling.

Infracontrol har varit med och utvecklat plattformen sedan 2012. Johan Gunnarsson är projektledare för det fortsatta uppdraget:

– Man hade tidigare ett antal olika delsystem för att styra, övervaka och samla in data från alla dessa trafikutrustningar. Sedan detta enhetliga system för hela landet infördes underlättas både det dagliga arbetet såväl som anslutningen av nya utrustningar.

Plattformen, som kallas TUS2, är till stor del baserad på Trafikverkets befintliga delsystem för att man ska kunna återanvända så mycket som möjligt av nuvarande applikationer och lösningar.
 

Kövarningssystemet på E6 norr om Göteborg är ett av de system som är anslutna till den nationella plattformen.


 

Ett stort antal anläggningar

TUS2 har etablerats för att skapa en enhetlig, nationell system-plattform för trafikutrustningar av mindre storlek och skapa förutsättning för integration till det nationella trafiklednings-systemet NTS. Trafikutrustningarna är placerade över hela landet. Några exempel på detta är:

  • Variabla hastighetsanläggningar
  • Mindre omledningssystem på ytvägnät eller broar
  • System för reversibla körfält
  • Kövarningssystem
  • Mindre trafikinformationsskyltar
  • Bommar
  • Trafikkontrollplatser
  • Viltvarningssystem

 

Enkla användarfunktioner

En viktigt syfte med den nationella plattformen är att ha en enklare och mer enhetlig hantering av alla olika trafik-utrustningar. Användarfunktionerna är utformade av Infracontrol i samarbete med Trafikverket:

– TUS2 används för manövrering och styrning av funktionslägen, övervakning av status och driftlarm, insamling av loggad data samt även viss trafiklogik. Det är väldigt viktigt att användarna kan hantera detta på ett enkelt och säkert sätt, säger Johan Gunnarsson.

 
Visa artikel som PDF

Lämna ett svar