För några år sedan valde Gnesta kommun att ansluta sig till Infracontrol Online för att förenkla arbetet inom sin tekniska förvaltning. Infracontrol Online har gjort att kommunen idag har en effektiv digital helhetslösning. Helhetslösningen innebär att man både får in ärenden i digital form och att det sker en digital feedback. Samtidigt får man tillgång till värdefull statistik och därmed också förbättrade möjligheter att styra och följa upp sin verksamhet. 

Therés Östergren, Teknisk administratör i Gnesta kommun, berättar om varför man valt Infracontrol Online:

– Vi behövde ett digitalt ärendehanteringssystem som kunde hantera felanmälningar för vår verksamhet gällande gator och parker, och som också gav möjlighet för entreprenörer att använda samma system. Samtidigt behövde hanteringen av inkomna ärenden vara enkel att lära sig. Utifrån de krav vi hade så var Infracontrol det systemet som passade oss bäst.

 

Från analogt till digitalt

Med hjälp av Infracontrol Online har Gnesta kommun kunnat gå från mycket pappersarbete och muntliga ärenden till en helt digital tjänst. Genom Infracontrol Online kan kommunen också enkelt ta ut värdefull statistik på antal inkomna ärenden och på det sättet förbättra sina möjligheter att styra och följa upp sin verksamhet.

– Vi har inte, innan vi skaffade Infracontrol, kunnat se statistik på ett bra sätt. Det vi nu ser är att exempelvis belysningen är det som vi får in flest felanmälningar på, säger Therés Östergren.

Gnesta kommun upplever att den främsta fördelen med Infracontrol Online är att kunna ta emot och se ärenden digitalt och även ge digital feedback på ärenden till kund.

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan eller driftlarm till utförd åtgärd. Genom att ha en och samma tjänst för hantering av både felanmälningar från invånare och driftlarm från tekniska installationer samlas all information på ett ställe och kommunen får full koll på vad som eventuellt inte fungerar.

Infracontrol Online gör nytta i många kommuner genom att förenkla och ge full kontroll från felanmälan eller driftlarm till utförd åtgärd.

 

En smart tjänst för både invånare och tekniska installationer

Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess, och det är många som tar hjälp av tjänsten.

– Vi har nu ungefär 150 kunder inom statlig och kommunal förvaltning som använder sig av tjänsten, och vi ser en fortsatt stadig ökning framöver, säger Simon Höglund som är affärsutvecklare. Vi håller samman dessa inom det som vi kallar Infracontrol Community, där de utbyter erfarenheter och hjälper oss att fortsätta förbättra tjänsten.

De flesta medlemmarna i Infracontrol Community använder tjänsten för hantering av felanmälningar. Men en viktig anledning till valet av Infracontrol är möjligheten att ansluta tekniska installationer berättar Simon Höglund:

– De tekniska installationerna i samhällets infrastruktur levereras av många leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och uppbyggnad. Dessutom fördelas ansvaret för åtgärdandet av fel på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar