Sedan drygt ett år tillbaka har man i staden Cascais Portugal använt appen City Points för att engagera sina invånare. I appen belönas invånare med poäng när de utför samhällsnyttiga aktiviteter. Med poängen kan man tävla mot andra eller växla till sig värdekuponger. Nu erbjuder Infracontrol även svenska kommuner att testa City Points för de som vill ta sina invånares engagemang till en ny nivå.

David Gustafsson, affärsutvecklare på Infracontrol och ansvarig för tjänsten, berättar mer:

– Det här är en helt ny och fantastisk möjlighet för kommuner att skapa engagemang och uppmana invånarna att bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi har sett ett mycket stort intresse från svenska kommuner som ser detta som en möjlighet i sitt arbete med att engagera sina invånare.

Eftersom det här är en relativt ny tjänst berättar han att Infracontrol nu har gjort det möjligt för kommuner att enkelt komma igång och testa City Points:

– Vi erbjuder nu en gratis testperiod till de tre första kommunerna som vill prova det här. Genom att starta småskaligt, under en begränsad testperiod och för ett avgränsat område, kan man lära känna möjligheterna och få en bra start på ett fortsatt införande.

 

Engagerade invånare bidrar till ett mer hållbart samhälle

För att lyckas bygga ett tryggt, inkluderande och hållbart samhälle behövs aktivering av invånarna. Det förutsätter i sin tur att de motiveras till att vilja engagera sig och påverka utvecklingen i en positiv riktning.

– Med City Points ger man invånarna möjlighet att samla poäng när de utför olika samhällsnyttiga aktiviteter, säger David Gustafsson. Det kan handla om att ge blod, lämna skräp till återvinning, delta i volontärarbete av olika slag eller att lämna synpunkter och felanmälningar via Infracontrol Online. Andra aktiviteter kan helt enkelt vara att upptäcka olika besöksmål, gå en vandringsled eller delta i andra friluftsaktiviteter.

Han säger att man på det sättet får möjlighet att upplysa invånarna om nyttiga
aktiviteter och påverka dem till ett mer hållbart beteende.

Poäng med mervärde

Poängen samlas genom att verifiera sitt deltagande i olika aktiviteter genom en QR- kod och en GPS- position, eller genom att en ansvarig person verifierar det på plats. Med poängen som samlas ihop kan man tävla med andra, individuellt eller i grupp. De kan också användas för att växla till sig virtuella värdekuponger som kan ge tillgång till biljetter för kollektivtrafik, hyra av cykel, startavgift för maratonlopp, konsertbiljetter, ekologiska produkter eller liknande.

– Det är helt upp till kommunen att bestämma om man vill göra det möjligt att använda poängen på detta sätt och i så fall till vad, säger David.

Han berättar vidare att invånare också kan skänka sina poäng till andra eller till ett välgörande ändamål – och därmed belönas med fler poäng.

Kostnadsfritt test!

City Points har väckt stort intresse bland flera kommuner i Sverige, och  Infracontrol erbjuder därför möjlighet till ett kostnadsfritt test till de tre första kommunerna som vill visa att de menar allvar med sin vision om medborgar-engagemang.

– I första hand handlar det här om att upplysa invånarna om bra aktiviteter, säger David Gustafsson. Att man belönas med poäng ska i huvudsak ses som en klapp på axeln, att kommunen visar uppskattning och uppmärksammar invånarna.

Han säger att ett test bör begränsas i sin omfattning så att man inte gör det för stort och komplicerat. Därefter kan man enkelt skala upp det hela.

Ladda ned PDF

Lämna ett svar