Picture9

Foto: Johan Höglund

Göteborgs Stad har länge varit framstående när det gäller både forskning och framtagning av lösningar för resenärsinformation. Infracontrol har haft en viktig roll i detta och tog redan 1996 fram systemet som används för att hantera och distribuera avgångs- och störningsinformation till hållplatsskyltarna. Nu byggs systemet ut med fler diodskyltar och med fullgrafiska monitorer, något som är enkelt att göra tack vare den fabrikatsoberoende plattformen och de effektiva stödfunktionerna för informatörerna som ska sköta systemet i sitt dagliga arbete på G-TIC, Göteborgs Trafikinformationscentral.

Johanna Einarsson har jobbat med utvecklingen av systemet och tycker att det är både roligt och intressant att vara med och skapa något som kan underlätta vardagen:

Alla som åker kollektivt vet hur värdefullt det är att få information om när spårvagnen eller bussen går. Men ännu viktigare är det ju att få information om det uppstår någon störning. Därför känns det extra bra att vi har lyckats skapa ett enkelt men effektivt stödsystem för informatörerna på G-TIC, så att deras arbete underlättas.

 

Rätt information, på rätt plats, i rätt tid

Att veta när nästa buss avgår, eller att få veta mer om pågående störningar, är information som höjer kvaliteten i resandet och hjälper resenärer att kunna utnyttja kollektivtrafiken effektivare. Infracontrol tog redan 1996 fram lösningen som sedan dess effektivt förmedlar nyttig information från kollektivtrafiksystem till resenärer.

Systemet distribuerar automatiskt information om kommande avgångar till hållplatserna, där informationen presenteras på elektroniska diodskyltar, berättar Johan Höglund som är VD för Infracontrol. Men utöver den automatiska prognosinformationen finns möjlighet för trafikinformatörerna på Göteborgs Trafikinformations-central, G-TIC, att skicka ut fritextmeddelanden om störningar.

Han säger att i detta fall gäller 80/20-regeln, 80% av informationen hanteras automatiskt medan 20% av informationen hanteras manuellt av informatörerna, men att när det gäller komplexiteten i lösningen och behovet av enkelhet för användarna är det snarare tvärtom:

Vi har lagt ned mycket energi och tid på att få till så enkla stödfunktioner som möjligt. När en störning väl uppstår gäller det att snabbt kunna ge rätt information på rätt plats, och i rätt tid. Det är också viktigt att kunna komplettera informationen i efterhand när informatörerna fått veta mer om störningen och dess konsekvenser.

 

Picture12

Informatörernas användargränssnitt.

Flexibilitet och fabrikatsoberonde

Nu ska Göteborgs hållplatser kompletteras med ytterligare skyltar och med monitorer som kan presentera informationen på ett grafiskt friare sätt. Då kommer systemets flexibilitet till sin rätt, berättar Johanna Einarsson:

Vi har baserat systemet på ett så kallat SCADA-system, en oberoende lösning som gör det möjligt att ansluta alla typer av skyltar och monitorer, oavsett typ och fabrikat.

När man nu ska ansluta monitorer, som har en lite annan uppbyggnad än de vanliga skyltarna, kommer det att vara enkelt att komplettera såväl server-funktioner som användargränssnitt.

Picture11

Informatörernas användargränssnitt.

Industriell lösning ger hög driftsäkerhet

Ett stort informationssystem kräver förstås att alla de ingående delarna fungerar som de ska, något som Johan Höglund anser är mycket viktigt:

Systemet har med sin industriella uppbyggnad en hög driftsäkerhet och innehåller en mängd funktioner för övervakning av systemets olika delar, allt från datorer, kommunikationsnät samt skyltar och monitorer.

Om något inte fungerar som det ska får informatören reda på det, men framför allt finns möjlighet att skicka informationen automatiskt till den som ska åtgärda det, säger Johan Höglund.

Ladda hem PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment