I den senaste releasen av Infracontrol Online, version 9.3, lanserade vi vår helt nya City Dashboard, som ger en snabb överblick över läget i kommunen. Data om felanmälningar, larm och mätvärden samlas ihop, bearbetas och visualiseras på ett enkelt och intuitivt sätt.

Ibland vill man inte veta en massa detaljer, utan bara få en snabb överblick över läget just nu. Att allt ser bra ut – eller att det är något område som kräver extra uppmärksamhet. Därför har vi tagit fram denna dashboard som är en del av Infracontrol Online. Enkla grafiska element ger information och känsla för den aktuella situationen.

  • På en heatmap visualiseras felanmälningar och larm med hänsyn till antal, prioritet och position.
  • En mätare visar stadens hälsa, ett sammanvägt värde från aktiva felanmälningar och larm.
  • En mätare visar invånarnas nöjdhet baserat på information om inkomna felanmälningar.
  • Små enkla stapeldiagram visar nuläge och trend för antalet felanmälningar och larm samt genomsnittlig åtgärdstid.
  • Kontrollampor tänds när ovanligt mycket problem finns inom ett visst område, baserat på information om felanmälningar och larm.

Visa som PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment