denmark-largeEfter framgångarna med Infracontrol Online i Sverige och Portugal öppnar Infracontrol nu ett dotterbolag i Danmark, med lokalkontor i Köpenhamn. Även här finns ett behov av att få lite bättre kontroll över samhällets infrastruktur och kvalitetssäkra den tekniska förvaltningen inom offentlig verksamhet. Genom en automatiserad hantering av felanmälningar, synpunkter och driftlarm kan man effektivisera drift- och underhållsarbetet och därmed både förbättra sin service och frigöra resurser till värdeskapande åtgärder.

Steen Rye Jeppesen som är ansvarig för verksamheten i Danmark bedömer att det finns goda möjligheter att etablera ett gott samarbete även med danska kommuner på samma sätt som Infracontrol gjort i Sverige och Portugal:

– Det finns stora möjligheter att effektivisera den tekniska förvaltningen inom stat och kommun genom att förbättra och automatisera informationsflödet. Genom att underlätta för invånarna att rapportera fel samt genom att samla in driftlarm från tekniska installationer får man tillgång till värdefull information så att man kan planera bättre och genomföra åtgärder snabbare. Det gör att kostsamma störningar undviks samtidigt som viktiga resurser frigörs.

 

Ett växande internationellt community

Infracontrols satsning på en internationell marknad har fått en bra start. Infracontrol Online används idag av drygt 130 kunder, varav 24 är portugisiska kommuner. Utöver det är ett antal pilotkunder på gång i Spanien.

– Satsningen i Portugal och Spanien har varit ett viktigt  steg i vår internationalisering, säger Johan Höglund, VD. Det handlade inledningsvis om att verifiera tjänstens funktioner och vår affärsmodell på en internationell marknad. Det har gått väldigt bra och vi har numera etablerade verksamheter i dessa länder.

Han berättar att en av de största tillgångarna med internationaliseringen är att man genom Infracontrol Community nu bygger en gemenskap där kunskap och erfarenhet kan delas över alla gränser.

– Nu etablerar vi ett dotterbolag i Danmark och hoppas att vi även här får ett snabbt växande community med ännu fler kommuner som använder sig av vår molntjänst. Varje ny medlem tillför ny kunskap och förstärker därigenom det gemensamma arbetet med att förenkla och förbättra vardagen för invånare, företag och besökare.

 

iol

Infracontrol Online samlar in information om fel från invånare och från tekniska installationer, så att de kan skickas till rätt person för åtgärd. När felet rättats till rapporteras det till kommunen som med information och proaktiva åtgärder kan förhindra att liknande problem uppstår igen.

 

En konstruktiv medborgardialog

Infracontrol Online ger en unik möjlighet för kommuner att skapa ett konstruktivt och engagerat samarbete med invånarna. Men för att det ska fungera krävs en bra dialog:

– Engagerade invånare är den största tillgången samhället har, säger Johan Höglund. Att erbjuda en enkel möjlighet att rapportera fel är viktigt, men för att man ska få en långsiktig och konstruktiv dialog med invånarna måste man skapa delaktighet genom att den information som lämnas verkligen tas till vara och gör skillnad.

Enligt Johan Höglund är det som betyder mest naturligtvis att invånarna märker att fel som rapporterats in blir åtgärdade snabbt. Det förbättrar samarbetet och ökar viljan att hjälpa till att skapa ett bättre fungerande samhälle.

Ladda ned PDF

Lämna ett svar