Fler och fler väljer att bo i tätbebyggda områden, vilket ställer höga krav på den infrastruktur som vi alla är beroende av för transporter, arbete, omsorg och fritid. Vårt samhälle förses därför med mycket teknik som ska underlätta vår vardag. Men det är komplicerat att ta hand om alla funktioner och resultatet kan ibland bli det motsatta. Städer som vill vara smarta tar kontroll genom att automatisera drift-övervakningen med hjälp av Internet of Things – men tar samtidigt emot felrapporter från invånarna.

Ellinor Andersson, Affärsutvecklare på Infracontrol, säger att Infracontrol Online gör stor nytta hos de ca 130 anslutna kunderna:

– Det finns ett stort behov hos offentliga anläggningsägare att få bättre överblick och kontroll, så att man kan upprätthålla en tillförlitlig och säker infrastruktur i samhället. Med vår tjänst får man full kontroll eftersom både felrapporter från brukare och driftlarm från tekniska installationer samlas på samma ställe. Med en effektiv distribution och bevakning av ärenden kan sedan nödvändiga åtgärder genomföras och kvalitetssäkra snabbare.

 

Internet of things ger nya möjligheter

Infracontrol Online lanserades 2003 och mycket har hänt sen dess:

– Vi har nu ungefär 130 kunder som använder sig av tjänsten, säger Ellinor Andersson. Antalet anslutna tekniska utrustningar ligger för närvarande på ett par tusen och det blir hela tiden fler.

Internet of things, IoT, kommer ge ännu bättre möjligheter att få överblick och kontroll. Utvecklingen går snabbt men innebär också en del utmaningar, enligt Johan Höglund, VD för Infracontrol:

– IoT-enheter och kommunikationslösningar levereras av många olika leverantörer och består av olika system med varierande funktion och uppbyggnad. Dessutom har de tekniska installationerna många olika ägare och brukare, och det övergripande ansvaret fördelas på många olika aktörer.

Därför finns det ett stort behov av en universell och oberoende plattform, dit alla typer av tekniska system kan anslutas och alla typer av kommunikation kan användas.

– Det är också viktigt att en sådan plattform är anpassad för en praktisk användning i en verklig situation, med vettiga tillämpningar utformade utifrån användarnas behov och förutsättningar. Det har vi verkligen lyckats med i utvecklingen av Infracontrol Online, säger Johan Höglund.

 

Invånarnas synpunkter är viktiga

Men IoT kan inte täcka alla behov, enligt Johan Höglund. Det finns ju många funktioner i samhällets infrastruktur som inte är möjliga att övervaka med tekniska system, och det finns också ett behov av att fånga upp mer allmänna synpunkter.

– Invånare i dag kräver kvalitet i en stads infrastruktur. Infracontrol Online ger alla möjlighet att informera om fel och brister genom att ta ett foto av problemet samt positionera och beskriva det. Tjänsten ser sedan till att informationen skickas till den som är ansvarig och ser till att ärendet bevakas. Det är vad vi kallar för vardagsdemokrati, säger Johan Höglund.

Ellinor Andersson, som ansvarar för Infracontrol Community, anser att denna möjlighet är minst lika viktig som IoT för kommuner som vill vara smarta på riktigt:

– Förutom att man får in viktig information om sådant som inte fungerar, så skapar man också ett positivt och konstruktivt samarbete med invånarna.

Infracontrol Online är en unik molntjänst, speciellt utvecklad för samhällets infrastruktur, som är marknadsledande när det gäller att kombinera information från tekniska system och invånare.
 

10 snabba fakta om Infracontrol online

  • Hittills är ca 130 kunder anslutna, varav ca 110 är kommuner
  • Mer än 110 000 larmpunkter övervakas
  • 2 000 vägbelysningscentraler över hela Sverige styrs och övervakas
  • Tjänsten används för att räkna bilar för 24 000 parkeringsplatser i 15 städer och leder bilister rätt i trafiken med  650 skyltar
  • 650 trafiksignalanläggningar övervakas
  • Data från 160 mätstationer för trafik samlas in och vidarebefordras eller presenteras
  • Det finns idag ca 10 000 registrerade användare
  • Drygt 3 miljoner invånare har möjlighet att göra felanmälningar eller lämna synpunkter via tjänsten
  • Infracontrol Online hanterar ungefär 25 000 ärenden/dygn
  • Varje månad skickas ca 70 000 SMS med viktig driftinformation

 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar