Foto: Trafikverket

Nu visar Trafikverket restider på vägsträckor som påverkas av byggandet av Förbifart Stockholm. Syftet är att ge trafikanterna bättre möjligheter att planera sin resa när trafikläget förändras. I Stockholm finns ett omfattande system för trafikinformation via ca 50 variabla meddelandeskyltar. Utöver information om restid används de av trafikledarna på Trafik Stockholm för att informera trafikanterna om störningar, trafikomledningar eller andra viktiga händelser.

Att snabbt kunna få uppdaterad information om trafikläget är viktigt för att trafikanter ska kunna planera sin resa, såväl innan avfärd som ute på vägen. Det visar bl.a. erfarenheter från vinterns kraftiga snöfall i Stockholm.

– Det är viktigt att snabbt kunna ge korrekt information och hålla den uppdaterad när trafikläget ändras, säger Johan Höglund, VD för Infracontrol. Under byggskedet av Förbifart Stockholm vill man ge trafikanterna så bra förutsättningar som möjligt för att planera sin resa, och där fyller dessa meddelandeskyltar en viktig funktion.

För mer information, se Trafikverkets pressmeddelande.
 

Alltid aktuell information

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Läs mer om Förbifart Stockholm.

Under byggandet av Förbifart Stockholm i Kungens kurva kommer Trafikverket att visa ungefärliga restider på ett antal nya trafik-informationsskyltar i södra och norra Stockholm. Skyltarna, som är placerade i Tumba, Salem, Fittja och Frösunda, uppdateras kontinuerligt efter trafikläget och informationen visas vid förlängda restider.

Flyttbara trafikinformationsskyltar i byggområdet kommer dessutom att ge aktuell information vid arbeten som påverkar trafiken, som till exempel sprängningar.
 

Kraftfullt styrsystem

Infracontrol har lång erfarenhet av trafikinformation, och levererade det allra första systemet för styrning och övervakning av variabla meddelandeskyltar till dåvarande Vägverket i Göteborg redan 1995. Det systemet bestod av sex skyltar och var en del av ett projekt för att utvärdera möjligheterna med trafikinformationsskyltar. Sedan dess har denna typ av system levererats även till regionerna Stockholm, Syd och Norr.

– Det har naturligtvis skett en viktig utveckling av systemen under de här åren, berättar Ninni Erixal. Framför allt handlar det om hur budskapen som visas på skyltarna skapas, men även i kommunikationen mot de olika skyltarna. Restidsinformationen hämtas automatiskt via Datex II. Datex II är en europeisk standard som används av Trafikverket för att leverera trafikinformation. Vad gäller den övriga trafikinformationen så är systemen händelsebaserade, vilket betyder att budskapen genereras automatiskt utifrån de händelser som registreras.

 
Ladda ned PDF

Lämna ett svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *

Post comment